Prekių grąžinimo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „www.brotera.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.brotera.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

Pardavėjas – MB Brotera, įmonės kodas –306643383 .

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

PREKIŲ PIRKIMAS

Siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu ir prisiimant už tai atsakomybę. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti www.brotera.lt. Nuo to momento, kai gaunate užsakymo patvirtinimą el. paštu, Jūsų užsakymas negali būti atšauktas, išskyrus atvejus, kai priešingai yra aiškiai susitarta tarp Jūsų ir www.brotera.lt.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Užsakytas prekes internetinėje parduotuvėje www.brotera.lt pristatome visoje Lietuvoje per 5-7 darbo dienas po apmokėjimo (užsakymo diena neįskaičiuojama).

Mes siūlome prekes pristatyti  DPD kurjerių pristatymo paslauga į Jūsų nurodytą prekių pristatymo vietą. Prekių pristatymo laikas yra 5-7 darbo dienos. Galimi vėlavimai dėl kurjerių darbo sutrikimo, pvz. šventiniu laikotarpiu.

Pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Jei užsakymo vertė yra virš 50 Eur, pristatymas yra NEMOKAMAS.

MOKĖJIMAI

www.brotera.lt neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą, kai Jūs atliekate mokėjimą www.brotera.lt, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ (toliau – Taisyklės).

Norint grąžinti prekę, reikia susisiekti el. paštu info@brotera.lt . Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme būtina nurodyti mokėtojo sąskaitą pinigų grąžinimui.

Prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti prekes tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės, prekės nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš konkretaus pardavėjo.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Jei prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t. y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

Atvykdamas į šią Interneto svetainę ar ja naudodamasis bet kuris naudotojas (toliau – Jūs) sutinka su šiomis Taisyklėmis ir visomis kitomis www.brotera.lt taisyklėmis, sąlygomis bei politikomis. Šios Taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.

Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šia interneto svetaine ar www.brotera.lt parduodamomis prekėmis. Be to, jeigu Jūs neturite teisės sudaryti sutarčių su www.brotera.lt Jūs taip pat negalite pirkti, naudodamasis Interneto svetaine, ar kitaip ja naudotis.

www.brotera.lt gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės Interneto svetaine ar perkate joje siūlomas prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis Interneto svetaine.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Šioje Interneto svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios nėra valdomos www.brotera.lt. Todėl mes nesame atsakingi už tokių svetainių turinį.

Tam, kad gautų Jūsų mokėjimus bei Jums pristatytų nusipirktas prekes, www.brotera.lt naudojasi trečių šalių paslaugomis. Šios šalys, kurios nėra susijusios su www.brotera.lt, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Mes jokiais atvejais nesame atsakingi už šių trečiųjų šalių rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.

Tuo atveju jeigu Jūs lankotės kitoje internetinio apsipirkimo svetainėje, kurioje mes esame nurodyti kaip pardavėjas ir, galiausiai, Jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs turite vadovautis šiomis Taisyklėmis, nebent kitaip yra nustatyta naudojamos internetinio apsipirkimo svetainės sąlygose.

www.organiclifestyle.lt jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl mes labai rekomenduojame ir reikalaujame, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato trečiosios šalys, ir jomis vadovautis.

Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų šalių paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šioms trečiosioms šalims ir jokiais atvejais ne mums.

PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS

www.brotera.lt siekia, kad Interneto svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą. Tačiau mes negalime būti atsakingais, jeigu Interneto svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir dėl bet kokios priežasties, laiko tarpu ar iš kurios nors jurisdikcijos.

INFORMACIJA APIE VARTOTOJĄ

Asmens duomenų tvarkymas bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas www.brotera.lt privatumo politikos nuostatomis.

Vykdydami apsipirkimo procesą Interneto svetainėje, Jūs privalote pateikti būtiną atsiskaitymo ir prekių pristatymo informaciją. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi tik Jūs.

ATSAKOMYBĖ

www.brotera.lt dės pagrįstas pastangas tam, kad interneto svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus bei aktualus. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

www.brotera.lt negali būti laikoma atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Interneto svetainę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. www.organiclifestyle.lt taip pat nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Interneto svetainės.

Interneto svetainėje priimtos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi www.brotera.lt apsiriboja visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Interneto svetainės veikla.

Tuo atveju, jeigu www.brotera.lt atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes iš mūsų. Šios taisyklės ar bet kokios mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Bet koks turinys paskelbtas Interneto svetainėje www.brotera.lt yra ginamos autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Bet koks ginčas kilęs ir susijęs su www.brotera.lt ar interneto svetaine yra sprendžiamas derybų būdu.

Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima elektronine ginčų sprendimo sistema

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę